Onze aanpak

Wij zijn ervan overtuigd dat waarde wordt gecreëerd door een totaalvisie op het project, waarbij rekening wordt gehouden met moeilijkheden bij de bouw en bij exploitatie en gebruik. Onze aanpak is daarom multidisciplinair en onze specialisten weten alles van de gebruikte materialen, de energiemodellering van gebouwen, labels en normen, fotovoltaïsche techniek en elektrotechniek, geveltechniek en de installatie van oplossingen.

Wij mobiliseren alle deskundigheid, zodat onze klanten kunnen profiteren van innovatieve oplossingen met verschillende esthetische afwerkingen voor architectonische creativiteit zonder beperkingen, het bereiken van de milieudoelstellingen en het optimaal benutten van hun gebouwenportefeuille.

TECHNIEK EN ADVIES

 • Haalbaarheid en schetsen
 • Modellering van de schaduw en beoordeling van de energieproductiviteit
 • Energiesimulatie
 • Berekening van budgetten
 • Voorontwerpen
 • Gedetailleerde techniek
 • Milieulabeling

MATERIALEN EN TECHNOLOGIE

 • Technologisch toezicht
 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Het maken van maquettes en prototypes
 • Vervaardiging en inkoop
 • Kwaliteitscontrole
 • Certificeringen, regelgeving
 • Technische rapportage

INSTALLATIE EN FOLLOW-UP OP DE BOUWPLAATS

 • Installatie van systemen
 • Aansturing op de bouwplaats
 • Systeemintegratie
 • Oplevering en inwerkingstelling van installaties
 • Dossier van uitgevoerd werk
 • Operationele procedures
 • Technische dossiers

Wij begeleiden onze klanten tijdens het gehele project, vanaf de eerste schets tot het in werking stellen van de systemen, ongeacht of het gaat om nieuwe gebouwen of renovatie. Zo bieden wij één enkele aansturing voor een eenvoudigere samenwerking tussen vakgebieden die normaal gesproken van elkaar gescheiden zijn.

Wilt u alle mogelijkheden bekijken?

Neem contact met ons op